สรุป "มาตรการรองรับโควิด-19" โดย กระทรวงการคลัง / ธนาคารแห่งประเทศไทย / ก.ล.ต.

สรุป “มาตรการรองรับโควิด-19” โดย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

2 min read  

ฉบับย่อ

  • ช่วงที่ผ่านมา “ตลาดเงิน” ก็รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่นกัน จากการถูกเทขายอย่างรุนแรงทำให้ราคาปรับตัวลดลง
  • กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องในตลาดเงิน เพื่อลดความผันผวนในตลาดเงิน

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

มีการแถลงด่วนจาก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. โดยหลักการแถลงครั้งนี้เน้นพุ้งไปที่ “ตลาดเงิน” เป็นหลัก

ตลาดเงินเองก็ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่นกัน ทำให้มีแรงเทขายออกมาจำนวนมาก เราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1-2 อาทิตย์มีสภาพคล่องที่หายไปทำให้ มูลค่ากองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ปรับตัวลดลง

พี่ทุยขอเกริ่นแบบนี้ก่อนว่า ปกติการซื้อขายตราสารหนี้หรือที่เราจะเรียกกันว่า หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลก็ตามนั้น เวลาซื้อขายจะซื้อขายเหมือนตลาดหุ้นมีราคา bid และ offer

เมื่อสภาพคล่องในตลาดหาย เวลาขายคืนไม่มีฝั่ง bid ทำราคาตราสารหนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มูลค่าสะท้อนกลับเข้าไปใน NAV ของกองทุนรวม เพราะการทำ Mark to Market ทุกวันเพื่อรายงาน NAV ให้กับนักลงทุนทำให้แสดงตัวเลข “ขาดทุน”

ผู้ว่าแบงก์ชาติออกมายืนยันว่าสภาพคล่องในตลาดเงินยังอยู่ในระดับที่ดี ห่างไกลคำว่าวิกฤตอย่างที่หลาย ๆ คนตั้งคำถามสงสัย แต่เกิดจากกลไกตลาดที่ทำงานผิดพลาด และช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแบงก์ชาติเข้าซื้อพันธบัตรไปแล้วว่าแสนล้านบาท

สำหรับ “กองทุนรวมตราสารหนี้” ที่ราคาปรับตัวลงจากสภาพคล่องที่ขาดหายไปก็มีมาตรการเข้าช่วยเสริมสภาพคล่องรวม 3 มาตรการ

มาตรการแรก

สามารถให้ธนาคารพาณิชย์เข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) ที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี แต่ได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดการเงินขาดสภาพคล่อง

และธนาคารพาณิชย์สามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อขอเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

มาตรการที่สอง

ช่วยเหลือตราสารหนี้ระยะสั้นที่กำลังจะครบกำหนดและต้องการ Roll-Over (ขยายระยะเวลาการกู้) แบงก์ชาติมีการจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องให้สามารถขยายอายุได้ด้วยวงเงิน 7 หมื่นล้าน – 1 แสนล้านบาท

มาตรการที่สาม

แบงก์ชาติจะเข้าเสริมสภาพคล่องในตลาดเงินโดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อลดความผันผวน เพื่อให้ราคาปรับเปลี่ยนไปตามกลไกปกติ

ส่วนอื่น ๆ ก็มีแถลงให้ประชาชนมีความมั่นใจในเสถียรภาพ ไม่ต้องตื่นกลัวรีบขาย ยิ่งแห่ไปขาย ก็ยิ่งทำให้ราคาลดต่ำลง พร้อมยืนยันว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้นั้นถือตราสารหนี้ที่มีคุณภาพล้วนอยู่ใน Investment Grade ทั้งสิ้น ที่กองทุนมีราคาปรับตัวลดลงราคาปรับตัวลงไม่ใช่เพราะ “คุณภาพตราสารหนี้” แย่ลง แต่เป็นเพราะ “ขาดสภาพคล่อง” จากความผันผวนเท่านั้น ยิ่งเทขายตอนนี้จะได้ผลตอบแทนที่ลดลงหรืออาจจะขาดทุนได้ ซึ่งตอนนี้ได้มีการเข้าช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีพูดถึงตลาดทุนจากทาง ก.ล.ต. เรื่องการผ่อนผันทางบัญชีเรื่องการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ถ้าไม่พร้อมจัดก็ของผ่อนผันหรือจัดประชุมทางไกลได้แทน

ส่วนเรื่องที่หลาย ๆ คนจะรอลุ้นว่าจะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ อันนี้ต้องรอเข้าประชุม ครม. วันอังคารนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาในรูปแบบใด ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีอย่างแน่นอน

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: