[สรุปรายละเอียด] สาเหตุที่ทำให้ “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ”

[สรุปรายละเอียด] สาเหตุที่ทำให้ “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ”

3 min read  

ฉบับย่อ

  • คณะกรรมการมีมติให้สายการบิน “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ” ถึงแม้จะมีการเติบโตของรายได้ทุกปี แต่ก็มีการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • เนื่องจาก “นกสกู๊ต” ถูกถือหุ้นโดย Scoot 49%, นกมั่งคั่ง 49% และ เพื่อน้ำมิตร 2% ทำให้การเลิกกิจการของ “นกสกู๊ต” อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินของ นกแอร์และ Scoot อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  • ธุรกิจสายการบินประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง สาเหตุหลักจากการแข่งขันทางด้านราคา (Price War) ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

หลังจากมีข่าวลดเครื่องบินและพนักงานลง จนมีข่าวลือว่าธุรกิจ “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ” โดยได้มีมติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่าจะเลิกกิจการ ซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ที่จะถึงนี้

นกสกู๊ต เป็นสายการบินร่วมทุนราคาประหยัด เป็นการรวมตัวของสายการบินระหว่าง สายการบินนกแอร์ของคนไทย และ สายการบินสกู๊ตของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มก่อตั้งในช่วงปี 2557 เป็นช่วงที่สายการบินราคาประหยัดแข่งขันกันสูงและดุเดือดมาก จนกระทั่งปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกเจอปัญหาหนักโควิด-19 ส่งผลกระทบทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว อีกทั้งนกสกู๊ตมีการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ประจวบกับเจอวิกฤตโควิด-19 เหล่ากรรมการบริษัทจึงมีมติเลิกกิจการ

งบและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของสายการบินนกสกู๊ต

เมื่อย้อนมาดูงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี จะพบว่ารายได้ของสายการบินนกสกู๊ตเติบโตขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีรายได้อยู่ที่ 3,858 ล้านบาท ก่อนจะเพิ่มเป็น 5,491 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามลำดับ แต่สิ่งที่ตามมาเลยคือ ต้นทุนขาย ที่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะปี 2561

[สรุปรายละเอียด] สาเหตุที่ทำให้ “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ”

และด้วยปัญหาจากโควิด-19 ทางบริษัทก็ได้เลิกจ้างพนักงานจำนวน 425 คน และชดเชยตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง รวมถึงพนักงานที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนปิดกิจการก็จะได้รับการดูแลเช่นกัน ด้วยสายการบินสัญชาติไทยนั้นต้องมีอัตราส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 49% และเป็นชาวไทยอย่างน้อย 51% โดยสายการบินนกสกู๊ตมีผู้ถือหุ้นเป็น บริษัท นกมั่นคั่ง จำกัด (บริษัทย่อยของนกแอร์) ถือหุ้น 49% และบริษัท Scoot จากสิงค์โปรถือหุ้นอยู่ 49% และที่เหลืออีก 2% เป็นการถือหุ้นจาก บริษัท เพื่อน้ำมิตร จำกัด

โดยบริษัท นกมั่นคั่ง จำกัด นั้นเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นสามัญ 49% โดย บมจ. สายการบินนกแอร์ (NOK) และเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 51% โดย นายพาที สารสิน 50% และ นางนริศรา อุษณาจิตต์ 1% ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีผลต่อฐานะการเงินของนกแอร์

สายการบินนกแอร์ (NOK) ถือหุ้นใน “นกสกู๊ต” กว่า 49%

“นกแอร์” เป็นสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทย ในด้านของสายการบินนกแอร์เองก็ได้ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีขาดทุนสะสมมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ วิธีการแก้ปัญหาของนกแอร์เพื่อแก้ปัญหาของส่วนผู้ถือหุ้นติดลบนั้น ได้มีมติเพิ่มทุนไปในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้ฐานะการเงินแกร่งขึ้น และพลิกส่วนของผู้ถือหุ้นให้กลับมาเป็นบวก โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนประมาณ 2.22 พันล้านบาทไป

ผ่านมาไม่กี่เดือนวิกฤตโควิด-19 ก็เริ่มระบาดจนทำให้ สายการบิน “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ” และอาจกระทบต่องบการเงินของ NOK ด้วย ในปัจจุบัน NOK ถือหุ้นโดยตระกูล จุฬางกูร รวมเป็น 74.96% และ บมจ. การบินไทย (THAI) อีก 13.28% ซึ่งอาจจะเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการบินไทยอีกด้วย

เปรียบเทียบรายได้ 3 สายการบิน

[สรุปรายละเอียด] สาเหตุที่ทำให้ “นกสกู๊ต ประกาศเลิกกิจการ”

ถึงแม้ธุรกิจการบินในไทยจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีสายการบินใหม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีการแข่งขันด้านราคา (Price War) ที่ดุเดือด เมื่อดูจากกำไรและรายได้ทั้ง 3 บริษัทแล้ว สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือ ทั้ง 3 สายการบินประสบปัญหาขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปีในปริมาณที่มากขึ้น หลัก ๆ แล้วเกิดจากการแข่งขันเรื่องราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดสายการบิน ทำให้ถึงแม้รายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้น แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามและเพิ่มในอัตราส่วนที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลเลยคือทั้ง 3 สายการบินมีความน่าเป็นห่วงและหากเหตุการณ์โควิด-19 ยังคงยืดเยื้อ หรือเกิดการระเบิดอีกครั้ง (Second Wave) มีโอกาสที่สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งทั่วโลกจะไม่สามารถยื้อต่อไปได้ และอาจล้มกันเป็นทอด ๆ อย่างตัวอย่างนี้ที่การเลิกกิจการของ “นกสกู๊ต” ก็มีผลยาวไปถึงงบการเงินของการบินไทย และ Scoot ในสิงคโปร์อีกเช่นกัน

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: