[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบผลโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท นาน 3 เดือน” ได้เงินแล้วหรือยัง ?

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบผลโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท นาน 3 เดือน” ได้เงินแล้วหรือยัง ?

2 min read  

ฉบับย่อ

  • เปิดให้ตรวจสอบผลการโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท นาน 3 เดือน” ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินโอน คาดการณ์ว่าจะโอนเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  • หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรคนใดยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Phatra Leasing"
"Phatra Leasing"

หลังจากที่มีนโยบายจ่ายเงิน “เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท นาน 3 เดือน” สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมเกษตรและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปรับปรุงล่าสุดปี 2562 หรือ 2563 เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ได้มีการทยอยโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะเงินโอนว่าเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้

ขั้นตอนแรกเข้าหน้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นให้เลือกเมนู “ตรวจสอบผลการโอนเงิน”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบผลโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท นาน 3 เดือน” ได้เงินแล้วหรือยัง ?

จากนั้นให้กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ที่ระบบได้ทำการสุ่มขึ้นมาให้ โดยรหัสจะเป็นตัวเลข 4 ตัว ซึ่งถ้าอ่านไม่ออกสามารถกดขอรหัสใหม่ได้ จากนั้นกด “ตรวจสอบ”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบผลโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท นาน 3 เดือน” ได้เงินแล้วหรือยัง ?

จากนั้นระบบจะทำการแสดงผลสถานะการโอนเงินว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วให้กับผู้ที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งสถานะจะมีตั้งแต่อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน เมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วให้ไปตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้

การโอนเงินจาก ธ.ก.ส. นั้น จะเป็นแบ่ง 3 กลุ่มหลัก

1. โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย

2. โอนเงินให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3.5 ล้านราย แต่ในกรณีที่เกษตรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 อาจจะมีความล่าช้าในการจ่ายได้ คาดการณ์ว่าจะจ่ายได้อย่างครบถ้วนไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งถ้าใครตกหล่นไปไม่ได้รับเงินเยียวยาหลังจกาวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ไปแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มิถุนายน 2563

3. เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกมาก่อนหน้านี้ แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พฤษภาคม 2563 และแจ้งว่าจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 1.3 แสนคน ซึ่งในกรณีนี้จะได้รับเงินเยียวยาพร้อมกันทั้งก้อน 15,000 บาท

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
ปี 2021 Money Buffalo "รับสมัครงาน"
ปี 2021 Money Buffalo "รับสมัครงาน"

3 Comments

Leave a Reply

error: