จำนอง vs ขายฝาก ต่างกันยังไง ?

จำนอง vs ขายฝาก ต่างกันยังไง ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • “จำนอง” กับขายฝาก มีความเหมือนกันตรงที่มีการเก็บดอกเบี้ยใกล้เคียงกันมาก แต่จะต่างกันตรงที่กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้นจะไปอยู่ที่ใคร ?
  • “จำนอง” กับ “ขายฝาก” ต้องเป็นสิ่งที่คนในวงการอสังหาริมทรัพย์คุ้นเคยอย่างแน่นอน เป็นการกู้ยืมรูปแบบนึง ที่ผู้กู้จะต้องมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด มาวางเป็นหลักประกันกับผู้ให้กู้ เพื่อแลกเป็นเงินสด

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

“จำนอง” กับ “ขายฝาก” ต้องเป็นสิ่งที่คนในวงการอสังหาริมทรัพย์คุ้นเคยอย่างแน่นอน ซึ่งทั้งสองอย่างในมุมมองของพี่ทุยมองว่าเป็นการกู้ยืมรูปแบบนึง ที่ผู้กู้จะต้องมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด มาวางเป็นหลักประกันกับผู้ให้กู้ เพื่อแลกเป็นเงินสด ส่วนผู้ให้กู้ก็ได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้

แล้ว “จำนอง” และ “ขายฝาก” แตกต่างกันยังไง ?

“ขายฝาก” กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปยัง “ผู้รับฝาก (ผู้ให้กู้)” เลยทันทีในวันที่ทำสัญญา แต่ “ผู้ขายฝาก (ผู้กู้)” จะได้คืน เมื่อมาชำระหนี้หรือไถ่ถอนในเวลาที่กำหนด ถ้าถึงกำหนดชำระหนี้แล้วผู้ขายฝากไม่จ่ายหนี้ ทรัพย์สินที่ขายฝากก็จะกลายเป็นของผู้รับฝากไปเลยทันที หรือพูดง่ายๆว่าผู้รับซื้อฝาก “ยึดทรัพย์ได้” เลยทันที ถ้าใครนึกไม่ออกว่าขายฝากคืออะไร พี่ทุยอยากให้นึกง่ายๆเหมือนการ “จำนำ” นั่นแหละ

สมมติเราเดือดร้อนเงิน เดินเข้าไปที่โรงรับจำนำ (ผู้ให้กู้) เราเอาทองไปวางสักเส้นนึงจากนั้นเราก็จะได้เงินกลับมาเลย แล้วพอถึงเวลาที่กำหนด เราก็เอาเงินไปไถทองคืนมา แต่ถ้าเราไม่ไปไถคืนมาทองก็จะเป็นของโรงรับจำนำเลย… เหมือนกันเป๊ะเลย

ส่วน“จำนอง” กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง ทรัพย์สินนั้นจะเป็นเพียงหลักประกันการชำระหนี้ให้กับผู้รับจำนองเท่านั้น ถ้าผู้จำนองเบี้ยว ไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองจะต้องไปยื่นฟ้องรองเพื่อให้ได้ค่าเสียหายเอง กรรมสิทธิ์จะไม่กลายเป็นของผู้รับจำนอง หรือพูดง่ายๆว่า ผู้รับจำนองจะ “ยึดทรัพย์ไม่ได้”

ส่วนดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด ทั้งการขายฝากและการจำนอง คือ ไม่เกิน 15% ต่อปี และในการขายฝากและการจำนอง จะต้องไปดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินเท่านั้น

โดยการขายฝาก มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 2% ของราคาประเมินกรมที่ดิน และต้องเสียภาษีอากรด้วย ส่วนการจำนอง มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 1% ของวงเงินจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ถ้าใครที่กำลังคิดจะทำการขายฝากหรือจำนองอยู่ พี่ทุยก็ขอเตือนให้เลือกนายทุนดีๆที่เชื่อถือได้ มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีบริษัทที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนะ 


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน
error: