IQ+EQ สิ่งที่ "นักลงทุนมือใหม่" ต้องมี

IQ+EQ สิ่งที่ “นักลงทุนมือใหม่” ต้องมี

3 min read  

ฉบับย่อ

  • นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว พวกเขามีคุณสมบัติทั้งในเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนบวกกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความกลัว ความโลภได้ดี
  • สิ่งเหล่านี้ที่เรียกกันว่า IQ ความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์หุ้น กับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดหุ้นง่ายๆ
  • ปู่บัฟเฟตต์ เป็นบุคคลตัวอย่างด้านการลงทุน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกับเรื่อง IQ+EQ และมีแนวทางการลงทุนที่ชัดเจน มีความเชื่อในการลงทุนในระยะยาว ที่ผ่านบทพิสูจน์มาแล้ว จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ทำไมนักลงทุนบางคนถึงยังไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งๆที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์หุ้น หรือจบการศึกษาด้านการเงินการลงทุนมาโดยเฉพาะ แต่ว่าทำไมลงทุนแล้วถึงยังขาดทุนหนัก นักลงทุนที่อยากประสบความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาว สิ่งที่ต้องมีคือ ความฉลาดทางความคิด และความฉลาดทางอารมณ์ ในระดับที่ดีพอสมควร และนี่คือสิ่งที่ “นักลงทุนมือใหม่” ต้องมีเช่นกัน

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว ไม่ใช่ความสำเร็จเพียงระยะสั้นชั่วครู่ชั่วคราว ทั้งนี้แล้วมักจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในหลายๆด้าน เช่น ทั้งในเรื่องของความมีเหตุผล ความคิดวิเคราะห์ และการรู้จักการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ดี สิ่งเหล่านี้ที่เรียกกันว่า IQ + EQ นั่นเอง

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจนิยามความหมายของ IQ กับ EQ กันก่อน

IQ หรือ Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง

EQ หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

IQ เป็นความฉลาดทางปัญญาหรือความคิดเป็นการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่านเขียน ซึ่งการพัฒนา IQ นั้นเกิดจาก 50% มาทางกรรมพันธุ์ และอีก 50% เกิดจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งคนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หุ้นและธุรกิจที่น่าสนใจลงทุน นักลงทุนที่มี IQ ที่ดีควรที่จะเข้าใจธุรกิจทำมาค้าขายอะไร โมเดลธุรกิจเป็นอย่างไร มีรายได้หลักมาจากอะไร และสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทได้ด้วยตนเอง เพื่อให้รู้ถึงผลการดำเนินงานในแต่ละปีว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ผู้ที่มี IQ สูงๆ มักจะคำนวณตัวเลขต่างๆได้ดี และมักจะชอบวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตนเอง

ตัวเลขที่ใช้ประเมินมูลค่าหุ้นที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ P/E ซึ่งมาจาก ราคาหุ้น หารด้วย กำไรต่อหุ้น เพื่อให้รู้ว่า นักลงทุนยอมจ่ายเงินซื้อหุ้นในขณะนั้นเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้น กับ P/BV โดยมาจาก ราคาหุ้น หารด้วย มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น  เพื่อเทียบว่า ราคาหุ้นในขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี

อัตราส่วนทั้ง 2 นี้ ยิ่งมีค่าน้อยจะยิ่งดี เพราะแสดงว่า นักลงทุนซื้อหุ้นที่ไม่ได้มูลค่าสูงจนเกินไป อย่าลืมไปเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงเทียบกับค่า P/E P/BV โดยเฉลี่ยย้อนหลังของหุ้นตัวนั้นๆประกอบกันไปด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หุ้นที่มีค่า P/E P/BV ต่ำมากๆไม่ได้ความหมายว่าจะดีเสมอไป เป็นไปได้ว่าธุรกิจอาจจะมีกำไรพิเศษหรือเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาสินค้าขึ้นลงเป็นไปตามราคาตลาดโลก

ใครที่อยากพัฒนา IQ เพิ่มเติม วิธีการไม่ยาก อย่าลืมว่า 50% มาจากพรแสวงหรือสิ่งแวดล้อม พี่ทุยยังพัฒนา IQ ได้เลย มีวิธีการต่างๆมากมาย เช่น การอ่านหนังสือเว็บไซต์ต่างๆเพิ่มเติม ฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จมาจริง หรือลงเรียนศึกษาเพิ่มเฉพาะเจาะจง และนำมาฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งการพัฒนา IQ เป็นการทำงานเหมือนได้ใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทำให้ได้ฝึกกระบวนการคิด ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี รวมทั้งการคิดในแง่ดี การคิดเชิงสร้างสรรค์ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนได้เป็นอย่างดี

รู้หรือไม่ว่า.. ยังมีสิ่งสำคัญกว่า IQ 

คนเก่งจะไม่ได้มีแค่ IQ สูงๆแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะไม่เช่นงั้นแล้ว นักวิเคราะห์หุ้น คุณหมอ วิศวกรหรืออาชีพต่างๆที่เรียนเก่ง ก็จะต้องประสบความสำเร็จในการเงินการลงทุนกันไปหมดแล้ว แต่สิ่งที่ต้องมีมากกว่า คือ EQ ซึ่งเป็นความฉลาดทางด้านอารมณ์ การรับรู้และควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ คล่องแคล่ว ว่องไว มุ่งมั่น ตั้งใจทำ ไม่ย่อท้อหรือลดละความพยายามเมื่อมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้น

เห็นได้ว่า EQ เป็นสิ่งที่นักลงทุนมักไม่ค่อยให้ความสำคัญ ไม่ค่อยมีการเรียนการสอน ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันนัก ยิ่งในตลาดหุ้นไทย ที่นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มองการลงทุนกลายไปเป็นการเก็งกำไรหรือที่นิยมเรียกว่า เล่นหุ้น ! ซึ่งการลงทุนหุ้นกับการเล่นหุ้น มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เรียกได้ว่า EQ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการลงทุนได้ดี การรู้จักควบคุมความกลัวความโลภ ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยวนในตลาดหุ้น นำพามาซึ่งความเสี่ยง นักเก็งกำไรหลายคนที่ตอนแรกประสบความสำเร็จ เนื่องจากยังมีเงินต้นยังไม่เยอะ แต่พอมีเงินทุนเยอะขึ้นแล้วเกิดความโลภ ทำให้ขาดสติขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์จิตใจ หรือความอดทนต่ำ ใจร้อน อยากได้กำไรเร็วๆ นี่ก็ถือเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงการขาด EQ ในการลงทุน

ในเรื่องของ EQ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเห็นผลได้ในระยะยาว ในเรื่องของความเชื่อในการลงทุน ถ้าเป็นนักลงทุนแนว VI ต้องมีความเชื่อในการลงทุนระยะยาว เมื่อเลือกหุ้นดี ในราคาที่ถูกแล้ว ให้โฟกัสไปในอนาคต ไม่หวั่นไหวต่อราคาหุ้นที่สามารถผันผวนได้ในระยะสั้น

ยกตัวอย่างที่ชัดเจน ปรมาจารย์หุ้นอย่าง ปู่บัฟเฟตต์ ไม่ต้องพูดเยอะ เจ็บคอ ! ว่าปู่บัฟเฟตต์สำเร็จมามากมายเพียงไหน เป็นคนที่เชื่อในหลักการของ Value Investing และศึกษาเรียนรู้และปฎิบัติปรับใช้ให้เหมาะสมกับสไตล์ของปู่บัฟเฟตต์ ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จนพิสูจน์มาให้เห็นว่า แนวคิดการลงทุนของปู่บัฟเฟตต์ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ ปู่บัฟเฟตต์เป็นตัวอย่างของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่มีคุณสมบัติทั้งในเรื่องของ IQ+EQ

ในเรื่อง IQ ไม่ต้องพูดถึง ปู่บัฟเฟตต์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ส่วนในเรื่องของ EQ ปู่บัฟเฟตต์ผ่านเหตุการณ์ช่วงวิกฤตมาแล้วมากมายตลอดอายุ แล้วยังสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในช่วงนั้นปู่ได้เลือกหุ้นดีในราคาที่ถูกมีส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of safety) จนหุ้นเหล่านั้นพลิกกลับมาเติบโตสร้างพอร์ตให้มีความมั่งคั่งได้ในระยะยาว ตลอดชีวิตของปู่บัฟเฟตต์ยืดอาชีพเดียว คือ การเป็นนักลงทุนมืออาชีพ

สิ่งสำคัญ ถ้าอยากจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ต้องมีคือ การพัฒนาทักษะด้าน IQ + EQ ที่ต้องไปควบคู่กัน จะมีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เพียงพอ เพราะการลงทุนต้องมีทั้งใช้ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ต่างๆ และยังต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ ความกลัว-ความโลภ และการตัดสินใจโดยใช้เหตุและผล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราสำเร็จในเรื่องการลงทุน ทำให้เราเป็นคนฉลาดคิด และฉลาดทางอารมณ์

สุดท้าย พี่ทุยหวังว่าบทความนี้ จะให้ทุกคนนำไปต่อยอดเพื่อปรับใช้ในการลงทุนและยังใช้ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยต่อไปนะ 


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน
error: