เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

เจาะลึกหุ้น IPO “BAM” น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

4 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

วันนี้พี่ทุยจะพามาดูหุ้นที่กำลังจะ IPO ตัวล่าสุดกันซะหน่อย หุ้นตัวนี้ชื่อว่า “BAM” หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้น แต่พี่ทุยบอกได้เลยว่า BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี

BAM ดำเนินธุรกิจอะไร ?

ธุรกิจหลักของ BAM คือ การเข้าซื้อ “สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)” และ “ทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)” จากสถาบันการเงินในประเทศไทย และนำมาบริหารต่อ

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ก็คือ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ win-win กับทุกฝ่ายเท่าที่จะเป็นไปได้

ส่วนการบริหารทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จะเป็นการเข้าไปช่วยฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ที่ดูดีมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า โรงแรม อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยต่างๆ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารชุด

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

BAM มีเครือข่ายสาขามากที่สุด สำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ มีมากถึง 26 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 1,200 คน ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างแน่นอน

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

โดย BAM เน้นการดำเนินธุรกิจแบบเน้นความยั่งยืน เน้นผลประโยชน์ 5 ด้านตั้งแต่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สังคมและประเทศ โดยจะมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ คนดี สินค้าดีและสังคมดี ซึ่ง BAM มีโครงการต่างๆ มากมายที่ช่วยทำให้เกิดผลประโยชน์แบบ win-win

ไม่ว่าจะเป็นช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทฯ เน้นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริต มีแนวทางต่าง ๆ มาสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้โดยเร็ว เช่น การลดหนี้ หรือเสนอโครงการที่มีเงื่อนไขชำระหนี้แบบผ่อนปรนพิเศษ

โครงการสุขใจได้บ้านคืนที่เน้นการให้เงื่อนไขพิเศษที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่อาศัยสามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนได้ง่ายขึ้น

โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ (SME) ที่ช่วยให้ลูกหนี้ SME ลดภาระการผ่อน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

โครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดาให้สามารถชำระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกันแต่ไม่เกิน 100% ของเงินต้น

โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาชุมชนในระยะยาว โดยบริษัทฯ สนับสนุนการจัดหาที่ดินให้กับสถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (พอช.) สำหรับการสร้างบ้านให้กับชุมชนผู้มีรายได้น้อย

โครงการคอนโดโดนใจสบายกระเป๋า เป็นโปรแกรมผ่อนชำระสำหรับลูกค้าที่มีรายได้น้อยหรืองบประมาณจำกัด หรือเข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงิน ให้สามารถซื้อห้องชุดพักอาศัยจาก BAM โดยไม่มีเงินดาวน์ และผ่อนชำระต่องวดเริ่มต้นเพียง 1,000 – 4,000 บาท (ห้องชุดราคาไม่เกิน 500,000 บาท)

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

ผลการดำเนินงานของ BAM ช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ?

ในปี 2560 BAM มีเงินสดรับรวม 13,516 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 4,501 ล้านบาท และในปี 2561 ที่ผ่านมา BAM มีเงินสดรวมทั้งสิ้น 16,569 ล้านบาท กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 5,202 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58

จากข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 (ข้อมูลล่าสุดจากการยื่นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์) BAM มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สุทธิ (NPLs) 79,136 ล้านบาท ซึ่งหลักประกันของลูกหนี้ดังกล่าวมีมูลค่าอิงตามราคาประเมิน 195,554 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (NPAs) 23,245 ล้านบาท โดยมีมูลค่าอิงตามราคาประเมิน 54,467 ล้านบาท

นอกจากนี้ BAM จะมีนโยบายจากปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิอีกด้วย

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

BAM เข้า IPO ครั้งนี้ระดมทุนไปเพื่อทำอะไร ?

วัตถุประสงค์การใช้เงินของ BAM คือ

(1) เพื่อนำไปใช้ซื้อ NPLs และ NPAs เพื่อขยายธุรกิจ
(2) เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือชำระหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดที่ออกโดยบริษัทฯ และ/หรือตั๋วเงินจ่ายเพื่อการซื้อ NPLs และ NPAs
(3) เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 1,535 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น และนอกจากนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 1,765 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท

เจาะลึกหุ้น IPO "BAM" น้องใหม่แต่ฝีมือสุดเก๋า

สำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งจองหุ้น IPO ของ BAM ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในช่วงเวลาทำการ โดยจะเปิดให้จองได้ในวันที่ 25-27 พ.ย. 2562 ช่วงราคาเสนอขาย 15.50-17.50 บาทต่อหุ้น (โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดและหุ้น และบริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย)

อ่านความเจ๋งของ BAM แล้ว ใครอยากจับจองเป็นเจ้าของอย่าลืมกดตั้งเตือนเพื่อเข้าจองกันได้เลยที่ 3 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: