[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน "กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน" รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน “กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน” รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

2 min read  

ฉบับย่อ

  • ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระได้ยาวสูงสุด 36 เดือน รวมวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำและได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อสามารถเข้าไปได้ที่ www.gsb.or.th เพื่อลงทะเบียนได้ง่าย ๆ และเมื่อได้รับ SMS ให้นำเอกสารไปที่สาขาธนาคารออมสินที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

โควิด-19 ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบและเกิดผลเสียหายในวงกว้าง ทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องรีบเข้ามาแก้ไข ล่าสุดทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียน “กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน” ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือนและเลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 36 เดือนหรือ 3 ปี ซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 สำหรับคนที่มีรายได้ประจำที่ถูก ลดงาน ลดเงิน ตกงาน ในช่วงนี้ แล้วด้วยวงเงินรวมกว่า 20,000 ล้านบาท โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนขอสินเชื่อครั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. สัญชาติไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อนับรวมอายุสัญญากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  2. ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงหรือขาดหายไป เช่นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น
  3. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อนายจ้างได้
  4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกกับธนาคาร
  5. มีการตรวจสอบรายได้จากทางสรรพากร (ถ้ามี)

สำหรับใครที่มีคุณสมบัติครบตามที่ทางธนาคารออมสินกำหนด และมีความต้องการขอสินเชื่อในช่วงนี้ สามารถเข้าตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

1. เข้าไปที่ www.gsb.or.th จากนั้นคลิกเลือกที่ “ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท / 50,000 บาท” ที่อยู่บริเวณด้านล่าง

[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน "กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน" รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

2. จากนั้นอ่านรายละเอียดทางฝั่งขวา “สำหรับผู้มีรายได้ประจำ” และเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกที่ “คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ

[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน "กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน" รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

3. อ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนลงติ้กที่ช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ…..”และคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน "กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน" รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง และเลื่อนลงมาทคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน "กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน" รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน "กู้เงิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสิน" รอบที่ 2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

5. เมื่อมีการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะได้รับ SMS ยืนยันและรอผลอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนนำเอกสารทั้งหมดไปที่ธนาคารออมสินตามสาขาที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน จากนั้นรอประมาณ 4-15 วันเพื่อรออนุมัติ ถ้าเอกสารครบถ้วนถูกต้องการอนุมัติก็จะยิ่งเร็วขึ้น และเมื่อผ่านการอนุมัติเรียบร้อยให้ติดต่อที่ธนาคาร เพื่อทำสัญญาสินเชื่อตามที่ตกลงกันได้เลย


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: