เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

เลือกซื้อ “ประกัน” คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

4 min read  

ฉบับย่อ

  • การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 กันอย่างเข้มงวด
  • บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ก็ออกมาทำแผนประกันคุ้มครอง โดยล่าสุดผู้คนต่างพากันทำประกัน COVID-19 กันเยอะมาก จนบริษัทประกันต่าง ๆ ต้องมีการหยุดการขาย
  • อัพเดท “ประกัน” Covid-19 ที่ยังสามารถทำได้อยู่ พร้อมบอกรายละเอียดความคุ้มครองต่าง ๆ

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศก็มีมาตรการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19 กันอย่างเข้มงวดมากรวมถึงบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ก็ออกมาทำแผนประกันคุ้มครอง โดยล่าสุดผู้คนต่างพากันทำประกัน COVID-19 กันเยอะมาก จนบริษัทประกันต่าง ๆ ต้องมีการหยุดการขาย แต่วันนี้พี่ทุยจะมาอัพเดท “ประกัน” Covid-19 ที่ยังสามารถทำได้อยู่ พร้อมบอกรายละเอียดความคุ้มครองต่าง ๆ อีกด้วย

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

1. เมืองไทยประกันภัย

ด้วยการแพร่ระบาดของ Covid-19  ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยออกแบบประกัน Covid-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดในยามวิกฤต ด้วย 2 แผนความคุ้มครองที่ให้ความคุ้มครองและชดเชยรายได้มากกว่าเดิม

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

2. วิริยะประกันภัย x TQM

ประกัน Covid-19  เจอจ่ายจบ เบี้ยเริ่มต้นที่ 299 บาท/ปี ตรวจเจอ Covid-19  จ่ายทันทีสูงสุด 100,000 บาท พร้อมเงินชดเชย กรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุดอีก 14 วันด้วย

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

3. JP ประกันภัย

คุ้มครองทั้งกรณีตรวจพบเชื้อ Covid-19  และคุ้มครองการเสียชีวิตด้วย ส่วนผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-75 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จำกัดจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับเท่านั้น

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

4. บริษัท เอไอเอ จำกัด

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2563 บริษัท เอไอเอ จำกัด จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน สำหรับลูกค้า AIA ในช่วงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 15 เมษายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) รวมสูงสุด 30,000 บาท และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2563 เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

 5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จ่ายค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาท/ปีเท่านั้น หากเจ็บป่วยระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท จ่ายค่ารักษาตามจริง อายุเท่าไรก็จ่ายเท่ากัน และจ่ายสูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแผนที่ รับประกันบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

6. เอเชียประกันภัย

เป็นประกันภัยอุบัติเหตุบุคคล PA+ (COVID-19) มีเบี้ยประกันให้เลือก 3 ราคา คือ 350, 650 และ 950 บาท/ปี ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติด Covid-19 หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรนา (n-CoV) ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง สูงสุด 100,000 บาท และในกรณีที่เสียชีวิตจาก Covid-19 รับเงินชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาทอีกด้วย

เลือกซื้อ "ประกัน" คุ้มครอง Covid-19 ตัวไหนดี ?

7. ไทยพาณิชย์

มี 2 แผนด้วยกัน คือจ่ายเบี้ยประกัน 450 บาท/ปี และ 850 บาท/ปี ความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันออกไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังไม่ได้รักษาให้หายขาด จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: