"โรงไฟฟ้านิวเคลียร์" มีผลยังไงระบบต่อเศรษฐกิจ

“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” มีผลยังไงต่อระบบเศรษฐกิจ

3 min read  

ฉบับย่อ

  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah แห่งแรกของโลกอาหรับ หลังจากถูกเลื่อนเปิดใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2560
  • Barakah สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 1 ใน 4 ของการใช้งานไฟฟ้าในประเทศ นอกจากนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของการผลิตไฟฟ้าที่ถูกกว่าและยังสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า
  • อย่างไรก็ตาม ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ยังคงมีต้นทุนที่สูงอยู่ และจำเป็นจะต้องจัดเก็บและระวัดระมังการรั่วไหลของรังสีให้ดี

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เปิดใช้งาน “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” แห่งแรกของโลกอาหรับ หลังจากถูกเลื่อนการเปิดเตาปฏิกรณ์มาตลอด โดยโรงงานแห่งนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ช่วงปี 2560 แล้ว จากความกังวลด้านความปลอดภัย โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการร่วมมือจากบริษัทเทคโนโลยีเกาหลี

“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” แห่งแรกของโลกอาหรับ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้มีชื่อว่า บารากาห์ (Barakah) มีเตาปฏิกรณ์ถึง 4 เตา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,400 เมกะวัตต์ต่อเตา รวมแล้ว 5,600 เมกะวัตต์ โดยเริ่มเปิดใช้เตาที่ 1 เป็นครั้งแรก หลังจากถูกเลื่อนเปิดเป็นเวลานานจากความกังวลด้านความปลอดภัย

ซึ่ง บารากาห์ (Barakah) เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ได้รับความร่วมมือจาก ENEC (Emirates Nuclear Energy Corporation) บริษัทพลังงานนิวเคลียร์เอมิเรตส์ และ KEPCO (Korea Electric Power Corporation) บริษัทพลังงานไฟฟ้าเกาหลี โดยการร่วมมือครั้งนี้คาดหวังจะได้พลังงานได้สูงถึง 1 ใน 4 ของพลังงานที่ประเทศใช้เลยทีเดียว และการผลิตไฟฟ้านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและศักยภาพของประเทศ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช้ทุนสร้างเท่าไหร่ ?

เนื่องด้วยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นใช้ต้นทุนมหาศาลในการสร้างขึ้น ทั้งความเชี่ยวชาญและระยะเวลาที่นาน โรงไฟฟ้า Barakah ใช้ทุนในการสร้างสูงถึง 2.44 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 7.6 แสนล้านบาท โดยยังไม่รวมสัญญาที่จะจ่ายให้กับเกาหลีใต้สูงถึง 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่เป็นค่าบริหาร บำรุงรักษา และเชื้อเพลิงในอนาคตอีกด้วย

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดีกว่าโรงไฟฟ้าทั่วไปอย่างไร?

การเปิดใช้งานโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอด เพราะหนึ่งเรื่องที่มักยกมาคู่กับพลังงานเลยคือเรื่องผลลัพธ์ต่อธรรมชาติ เพราะการผลิตไฟฟ้าเกือบทุกวิธีนั้นจะมีผลต่อธรรมชาติไม่มากก็น้อย หนึ่งในเหตุผลหลักที่พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกเลือกมาใช้คืออัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมาก ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกของพลังงานสะอาด

สิ่งต่อมาคือ “ต้นทุนในการผลิต” ถึงแม้ต้นทุนในการก่อสร้างเริ่มต้นจะสูงแต่เมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้เป็นจำนวนมากถึงแม้จะแพงกว่าถ่านหินเล็กน้อย แต่ถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันถึง 2 เท่า และถูกกว่าก๊าซธรรมชาติถึง 30% เรียกได้ว่าทั้งถูกทั้งดีต่อโลก

ในระยะยาวอายุการใช้งานของตัวโรงงานเองก็มีอายุที่ยืนยาวกว่ามาก และในมุมสภาพแวดล้อม โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น มีอัตราการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยมาก ช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและฝนกรดได้โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คาดหวังว่าเมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดำเนินเต็มกำลังจะสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 21 ล้านตันซึ่งเป็นปริมาณเท่ากับการลดปริมาณรถยนต์ในประเทศออกไปถึง 3.2 ล้านคันต่อปีเลยทีเดียว

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างในประเทศมากขึ้นทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดใช้งาน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศและยังดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้นอีกด้วย

ปัญหาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ถึงแม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะถูกชูว่าเป็นการผลิตพลังงานสะอาดที่ไม่สร้างปฏิกิริยาเรือนกระจก ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก็มีความกังวลของรังสีที่เกิดจากการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวการจัดเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วที่มีกัมมันตรังสีในระดับสูงและยังต้องเตรียมมาตรการสำหรับป้องกันควบคุมกรณีเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

นอกจากนี้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วสามารถนำไปสร้างหรือผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ จึงเป็นเหตุผลที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีข้อโต้แย้งค่อนข้างมากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หากนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางที่ผิดก็จะเกิดผลเสียอย่างมหาศาล และอาจเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดสงครามได้อีกด้วย ประเทศใกล้เคียงหรือประเทศคู่แข่งจึงมักพยายามขัดขวางการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งในความเสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงของประเทศ


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: