[สรุปโพสต์เดียวจบ] "แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น" ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง ?

[สรุปโพสต์เดียวจบ] “แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น” ใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง ?

2 min read  

ฉบับย่อ

  • กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบกว่า 67 ล้านบาท เพื่อผลิต “หน้ากากผ้า” และจัดส่งให้กับประชาชนเพื่อลดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย
  • ใครก็ตามที่มีข้อมูลทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของกรมการปกครองก็มีสิทธิ์ได้รับ “หน้ากากผ้า” โดยจะได้รับครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานครฯ

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ในสถานการณ์ปัจจุบัน หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างขาดแคลนและผู้คนต้องการมาก (พี่ทุยก็ต้องการมากเช่นกัน ฮ่า ๆ) อีกทั้งยังมีมูลค่าต่อชิ้นที่สูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดสรรงบรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาท รวมเป็น 67 ล้านบาท เพื่อผลิต “แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเริ่ม แจกหน้ากากผ้า ครั้งแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ตามข้อมูลทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มแจกจ่าย ในวันที่ 8 เมษายน 2563 และถึงมือประชาชนภายในวันที่ 11 เมษายน 2563 นี้

ใครมีสิทธิ์ในการรับ “หน้ากากผ้า” ฟรีบ้าง ?

ประชาชนที่มีข้อมูลทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครฯ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกว่า 3,050,000 ครัวเรือน ครัวเรือนที่จะได้รับหน้ากากเป็นลำดับแรกจะเริ่มจาก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ เขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10100 และจัดส่งอย่างต่อเนื่องให้กับประชากรกรุงเทพมหานครฯ จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้นเท่านั้น จนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานครฯ และเขตสุดท้ายจะภายในเดือนพฤษภาคม

“หน้ากากผ้า” ฟรีสามารถรับได้ที่ไหน ?

สำหรับการ “แจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น” จะจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชน และหากมีข้อสงสัยในกรณีที่ไม่ได้รับ “หน้ากากผ้า” หรือพัสดุตกหล่น สามารถแจ้งและตรวจสอบได้ที่ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย

และอีกจำนวน 4,400,000 ชิ้นที่เหลือ จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ และชายแดนภาคใต้ รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง อย่าง ตำรวจ พนักงานไปรษณีย์ ขนส่งมวลชน สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาจัดสรรการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แก่ประชาชน ของกระทรวงอุตสาหกรรม


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

บทความ "ธุรกิจและเศรษฐกิจ" ยอดนิยม 

error: