[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน “รับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ทำง่ายภายใน 1 นาที

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน “รับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ทำง่ายภายใน 1 นาที

3 min read  

ฉบับย่อ

  • มีการประกาศเงื่อนไขในการรับสิทธิ์สำหรับการ “รับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ออกมาเป็นที่เรียบร้อย
  • โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ รวมถึงต้องเลี้ยงสัตว์ตามเงื่อนไขจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ประกาศเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 ให้แก่เกษตรกรทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปศุสัตว์ พืช ประมง ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยล่าสุดได้มีการประกาศเงื่อนไขการรับสิทธิ์ “รับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ออกมาแล้ว

เงื่อนไขเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน “รับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ โดยเราสามารถเข้าเช็คสถานะความเป็นเกษตรได้ที่ คลิก จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกด “ตรวจสอบ”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน “รับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ทำง่ายภายใน 1 นาที

สำหรับ “เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (เกษตรกรรายใหม่)” กรมปศุสัตว์มาก่อน สามารถนำบัตรประชาชน ไปติดต่อ ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจากการขอรับสิทธิ์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

แต่สำหรับ “เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายเดิม” ที่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนแล้วสามารถติดต่อที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้เลย

2. กรณีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ ดังนี้

– การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
– การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
– การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
– การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป

3. กรณีจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ชนิด ถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไป สามารถดูวิธีตรวจสอบสิทธิ์ก่อน “ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท” ได้ที่นี่เลย คลิก


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: