สรุป "มาตรการรองรับโควิด-19" โดย กระทรวงการคลัง / ธนาคารแห่งประเทศไทย / ก.ล.ต.

สรุป “มาตรการรองรับโควิด-19” โดย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

2 min read  

ฉบับย่อ

  • ช่วงที่ผ่านมา “ตลาดเงิน” ก็รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่นกัน จากการถูกเทขายอย่างรุนแรงทำให้ราคาปรับตัวลดลง
  • กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องในตลาดเงิน เพื่อลดความผันผวนในตลาดเงิน

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

มีการแถลงด่วนจาก กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. โดยหลักการแถลงครั้งนี้เน้นพุ้งไปที่ “ตลาดเงิน” เป็นหลัก

ตลาดเงินเองก็ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่นกัน ทำให้มีแรงเทขายออกมาจำนวนมาก เราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1-2 อาทิตย์มีสภาพคล่องที่หายไปทำให้ มูลค่ากองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหนี้ปรับตัวลดลง

พี่ทุยขอเกริ่นแบบนี้ก่อนว่า ปกติการซื้อขายตราสารหนี้หรือที่เราจะเรียกกันว่า หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลก็ตามนั้น เวลาซื้อขายจะซื้อขายเหมือนตลาดหุ้นมีราคา bid และ offer

เมื่อสภาพคล่องในตลาดหาย เวลาขายคืนไม่มีฝั่ง bid ทำราคาตราสารหนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มูลค่าสะท้อนกลับเข้าไปใน NAV ของกองทุนรวม เพราะการทำ Mark to Market ทุกวันเพื่อรายงาน NAV ให้กับนักลงทุนทำให้แสดงตัวเลข “ขาดทุน”

ผู้ว่าแบงก์ชาติออกมายืนยันว่าสภาพคล่องในตลาดเงินยังอยู่ในระดับที่ดี ห่างไกลคำว่าวิกฤตอย่างที่หลาย ๆ คนตั้งคำถามสงสัย แต่เกิดจากกลไกตลาดที่ทำงานผิดพลาด และช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแบงก์ชาติเข้าซื้อพันธบัตรไปแล้วว่าแสนล้านบาท

สำหรับ “กองทุนรวมตราสารหนี้” ที่ราคาปรับตัวลงจากสภาพคล่องที่ขาดหายไปก็มีมาตรการเข้าช่วยเสริมสภาพคล่องรวม 3 มาตรการ

มาตรการแรก

สามารถให้ธนาคารพาณิชย์เข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) ที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี แต่ได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดการเงินขาดสภาพคล่อง

และธนาคารพาณิชย์สามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อขอเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

มาตรการที่สอง

ช่วยเหลือตราสารหนี้ระยะสั้นที่กำลังจะครบกำหนดและต้องการ Roll-Over (ขยายระยะเวลาการกู้) แบงก์ชาติมีการจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องให้สามารถขยายอายุได้ด้วยวงเงิน 7 หมื่นล้าน – 1 แสนล้านบาท

มาตรการที่สาม

แบงก์ชาติจะเข้าเสริมสภาพคล่องในตลาดเงินโดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อลดความผันผวน เพื่อให้ราคาปรับเปลี่ยนไปตามกลไกปกติ

ส่วนอื่น ๆ ก็มีแถลงให้ประชาชนมีความมั่นใจในเสถียรภาพ ไม่ต้องตื่นกลัวรีบขาย ยิ่งแห่ไปขาย ก็ยิ่งทำให้ราคาลดต่ำลง พร้อมยืนยันว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้นั้นถือตราสารหนี้ที่มีคุณภาพล้วนอยู่ใน Investment Grade ทั้งสิ้น ที่กองทุนมีราคาปรับตัวลดลงราคาปรับตัวลงไม่ใช่เพราะ “คุณภาพตราสารหนี้” แย่ลง แต่เป็นเพราะ “ขาดสภาพคล่อง” จากความผันผวนเท่านั้น ยิ่งเทขายตอนนี้จะได้ผลตอบแทนที่ลดลงหรืออาจจะขาดทุนได้ ซึ่งตอนนี้ได้มีการเข้าช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีพูดถึงตลาดทุนจากทาง ก.ล.ต. เรื่องการผ่อนผันทางบัญชีเรื่องการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นต่าง ๆ ถ้าไม่พร้อมจัดก็ของผ่อนผันหรือจัดประชุมทางไกลได้แทน

ส่วนเรื่องที่หลาย ๆ คนจะรอลุ้นว่าจะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ อันนี้ต้องรอเข้าประชุม ครม. วันอังคารนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาในรูปแบบใด ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีอย่างแน่นอน


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: