[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนลงทะเบียน “ขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอนลงทะเบียน “ขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา”

2 min read  

ฉบับย่อ

  • หลังจากที่มาตรการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ล่าสุดการประปาได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการประปาออกมาตรการรวมทั้งหมด 3 มาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน
  • สำหรับการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ผลกระทบจาก โควิด-19 ได้ส่งผลในวงกว้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้รัฐบาลต้องเร่งออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว หลังจากที่การไฟฟ้าได้มีการออกมาตรการให้ประชาชนสามารถ ลงทะเบียนขอคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาไปแล้ว ล่าสุดก็ยังมีมาตรการจากการประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ ลงทะเบียน “ขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา” เพิ่มเติมด้วย โดยการประปาได้มีการออกมาตรช่วยเหลือรวม 3 มาตรการ

มาตรการที่ 1

ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึง มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2

ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ และผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ. สาขาในพื้นที่ได้เลย

มาตรการที่ 3

คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอคืนค่าประกันการใช้น้ำได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษยน 2563 เป็นต้นไปซึ่งสามารถขอผ่านได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง

3.1 เว็บไซต์ของ กปภ. WWW.PWA.CO.TH 
3.2 แอปพลิเคชัน: PWA1662
3.3 Line Official Account: @PWAThailand 

เพียงเข้าไปกรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ (ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขผู้ใช้น้ำ / หมายเลขบัตรประชาชน) แลอะทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมระบุช่องทางการรับเงิน จากนั้นก็รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะที่ผูกกับบัตรประชาชน ผ่านบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่นเดียวกับระบบของการไฟฟ้า


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

บทความ "ธุรกิจและเศรษฐกิจ" ยอดนิยม 

error: