สรุปรายละเอียดมาตรการ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3"

สรุปรายละเอียดมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3”

 

ฉบับย่อ

  • “ชิมช้อปใช้เฟส 3” เปิดเพิ่ม 2 ล้านสิทธิ เริ่มลงทะเบียน 14 พ.ย. 2562
  • โดยจะกันสิทธิให้ผู้สูงอายุ 500,000 สิทธิ ลงทะเบียน วันที่ 17 พ.ย. 2562
  • “ชิมช้อปใช้เฟส 3”  ไม่แจก 1,000 บาท จะใช้สิทธิได้แต่กระเป๋าที่ 2 (Cash Back) เท่านั้น
  • มีการเพิ่มสิทธิให้ชิมช้อปใช้ทุกเฟส ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2563 และ สามารถใช้สิทธิกับ  ค่าใช้จ่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินในประเทศ และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง
  • Cash Back เงินคืนแบ่งเป็น 2 ช่วง 1. 15% จากยอด 30,000 บาทแรก 2. 20% จากยอด 30,000-50,000 บาท รวมคืนสูงสุด 8,500 บาท
  • เงินคืนจะได้คืนกลางเดือน ธ.ค. 62 กลางเดือน ม.ค. 63 และคาดว่าจะมีรอบสุดท้าย กลางเดือน ก.พ. 63
  • ยอดจากชิมช้อปใช้ทะลุ 10,000 บาท ในวันที่ 3 พ.ย. 2562

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

จากกระแสและผลตอบรับที่ดีเพิ่มการใช้จ่ายและเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจทำให้มีการเพิ่ม “ชิมช้อปใช้เฟส 3” เพิ่มขึ้นมา เพื่อเก็บตกประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพลาดสิทธิไป โดยจะเพิ่มสิทธิให้อีก 2 ล้านคน และกันสิทธิเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ 500,000 สิทธิ

“ชิมช้อปใช้เฟส 3” เริ่มเมื่อไหร่

“ชิมช้อปใช้เฟส 3” นี้จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มแบ่งลงทะเบียนเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

รอบเช้า 6:00 น. และรอบเย็น 18:00 น. โดยแต่ละรอบนั้นจะจำกัดผู้ลงทะเบียนไว้ที่รอบละ 375,000 คน ต่อรอบ เพื่อกระจายกลุ่มการลงทะเบียนให้ทั่วถึง เผื่อใครไม่สะดวกตื่นเช้าก็สามารถมารอลงทะเบียนช่วงเย็นได้

โดยสิทธิ “ชิมช้อปใช้เฟส 3”  เป็นสิทธิต่อเนื่องเหมือนเฟสก่อนหน้าดังนั้นผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วไม่สามารถรับสิทธิซ้ำได้

สำหรับผู้สูงอายุจะมีการกันสิทธิพิเศษไว้ให้เผื่อลงทะเบียนไม่ทัน โดยจะมีการกันสิทธิไว้ให้ 500,000 คน (จาก 2 ล้านสิทธิในรอบนี้) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

“ชิมช้อปใช้เฟส 3”  ได้อะไรบ้าง

ในเฟส 3 นี้ จะไม่มีการแจกเงินจากกระเป๋าแรก หรือเงิน 1,000 บาท อีกแล้ว แต่จะให้สิทธิจากกระเป๋าที่ 2 เหมือนกับเฟสก่อนหน้าคือ จะได้รับเงินคืน 15% จากการใช้จ่ายกระเป๋าที่ 2 ไม่เกิน 30,000 บาท และเงินคืน 20% จากการใช้จ่ายกระเป๋าที่ 2 ที่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมแล้วจะได้รับเงินคืนได้มากสุดอยู่ที่ 8,500 บาท

และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเฟส 3 นี้คือ ค่าใช้จ่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว ที่พัก ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินในประเทศ และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง จากเดิมที่มาตราการ ชิมช้อปใช้ไม่เปิดให้นำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มารวม และยังขยายเวลาใช้สิทธิที่จากเดิมจะสิ้นสุดในช่วงเดือนธันวาคม 2562 จะขยายเวลาเป็น 31 มกราคม 2563 แทน โดยทั้ง 2 สิทธิที่เพิ่มขึ้นมานี้ผู้ที่ลงทะเบียนใน ชิมช้อปใช้ เฟส 1 และเฟส 2 ก็ได้รับสิทธิเหล่านี้เพิ่มไปด้วย

สรุปรายละเอียดมาตรการ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3"

ตัวอย่างการใช้สิทธิรับเงินคืน Cash Back

สรุปรายละเอียดมาตรการ "ชิมช้อปใช้ เฟส 3"

ในด้านของสิทธิเงินคืนหรือ Cashback นั้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยช่วงแรกตั้งแต่บาทแรกจนถึง 30,000 บาท จะได้เงินคืน 15% จากยอดที่ใช้ไป ดังนั้นตัวอย่างที่ 1 ใช้ไป 10,000 บาท จึงได้เงินคืน 15% จากยอด 10,000 บาท หรือ 1,500 บาทนั่นเอง

ในส่วนที่ 2 คือยอดที่เกินจาก 30,000 บาท จนถึง 50,000 บาทจะได้เงินคืน 20% ดังนั้นถ้าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทก็จะไม่ได้สิทธินี้ แต่ถ้าใช้เกินก็จะคิดเฉพาะส่วนที่เกิน 30,000 บาทขึ้นมา อย่างตัวอย่างที่ 3 ถ้าใช้ไป 40,000 บาท ในส่วน 30,000 บาทแรก จะคิด 15% ได้เงินคืน 4,500 บาท ส่วนที่เกินมาอีก 10,000 บาทจะนำไปคิดเงินคืน 20% ได้คืนมาอีก 2,000 บาท แต่หากใช้เกิน 50,000 บาทขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ยังได้รับสิทธิในยอด 50,000 แรกอยู่ ดังนั้นผู้ที่ใช้จ่ายกระเป๋า 2 ยอด 50,000 บาท กับ ยอด 70,000 บาทจึงได้เงินคืนเท่ากัน

การรับเงินคืนจากกระเป๋าที่ 2 (Cash Back)

ในส่วนของการรับเงินคืนนั้นจะมีการแบ่งจ่ายเงินคืนออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกนั้นจะถูกคำนวณจากการใช้จ่ายของยอดวันที่ 27 กันยายน 2562 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยยอดนี้จะได้รับเงินคืนในช่วงกลางเดือน ธันวาคม 2562 นี้ 

ในส่วนของรอบที่ 2 นั้น จะเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนไปถึง 31 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินคืนในช่วงกลางเดือนมกราคม 2563  ส่วนค่าใช้จ่ายในเดือนมกราคม 2563 ที่ได้เพิ่มเข้ามาจจากการปรับเปลี่ยนหลังมีมาตราการชิมช้อปใช้ 3 นั้น ยังไม่มีประกาศชัดเจนจากทางกรุงไทยแต่คาดว่าจะได้รับในกลางเดือนของเดือนถัดไปหรือกุมภาพันธ์ 2563

ผลลัพธ์การใช้จ่ายจากมาตราการ ชิมช้อปใช้

จากข้อมูลการใช้จ่าย ชิมช้อปใช้ ได้มียอดการใช้จ่ายรวมทะลุ 10,000 ล้านบาทไปแล้ว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมียอดจากกระทรวงการคลังในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 

ยอดเงินรวม 10,667.3 ล้านบาท
ร้านชิม 1,460.1 ล้านบาท
ร้านช้อป 6,171.7 ล้านบาท
ร้านใช้ 141.7 ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป 2,893.8 ล้านบาท


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: