"Retention" คืออะไร ?

“Retention” คืออะไร ?

1 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

โดยทั่วไปคนเรามักรู้จักคำว่า รีไฟแนนซ์ (Refinance) คือการนำเงินกู้ก้อนใหม่เพื่อไปชำระคืนกับเจ้าหนี้เดิม เพื่อให้ได้เงื่อนไขการกู้ที่ดีว่าเดิม แต่การรีไฟแนนซ์เองก็มีข้อควรระวังที่ต้องดูให้ดีเช่นกันก็คือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าจดจำนองใหม่ ค่าอาการแสตมป์ ค่าประเมินหลักทรัพย์ หรือบางทีอาจจะมีค่าปรับต่าง ๆ เพิ่มเติม ฯลฯ รวมถึงวิธีการคิดดอกเบี้ยของเงินก้อนใหม่ อาจจะไม่ได้ทำให้เราประหยัดรายจ่ายเรื่องดอกเบี้ยได้อย่างที่เราคิดก็เป็นไปได้ หลาย ๆ ครั้งการรีไฟแนนซ์อาจจะไม่ใช่ทางออก วันนี้จึงมีอีกวิธีนึงที่ช่วยทำให้เราประหยัดรายจ่ายเรื่องดอกเบี้ยลงไปได้ แถมยังไม่วุ่นวายเท่ากับการทำรีไฟแนนซ์ด้วย นั่นก็คือการทำ “รีเทนชั่น (Retention)”

“Retention” คือการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับธนาคารเดิม ซึ่งเราสามารถเดินเข้าไปเจรจากับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินว่าขอลดดอกเบี้ยได้ ซึ่งการทำ “Retention” แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้อัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดเท่ากับเราไปขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ แต่การทำ Retention จะช่วยลดความยุ่งยากและไม่ต้องมาคำนวณเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อนั้น ต้องใช้เวลาประมาณ 7 วันถึงจะรู้ผล ซึ่งการขออนุมัติ Retention เร็วกว่าการขอรีไฟแนนซ์อย่างมาก เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบประวัติผู้กู้ เนื่องจากธนาคารเดิมมีข้อมูลของเราอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนทำรีไฟแนนซ์ทุกครั้งอย่าลืมเจรจา retention กับธนาคารเดิมก่อน อาจจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่าการรีไฟแนนซ์ก็เป็นไปได้


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: