"NAV" คืออะไร ?

“NAV” คืออะไร ?

 

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

NAV (Net Asset Value) หรือ “มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ” คำนี้เรามักจะเห็นเมื่อเริ่มศึกษาการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่ง NAV จะถูกใช้ในการประกาศมูลค่าของกองทุนรวม โดยทั่วไปแล้ว

NAV จะคำนวณจาก “มูลค่าสินทรัพย์ที่ถืออยู่ตามราคาตลาด + เงินสดที่เหลือในมือ – ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม”

แต่ NAV ที่เราเห็นกองทุนประกาศกันทุกวันนั้นจะเป็น “NAV ต่อหน่วย” หรือ “มูลค่าหน่วยลงทุน” ซึ่งจะเป็นการนำ “มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)” ไปหารกับ “จำนวนหน่วยลงทุน” ที่กองทุนรวมนั้น ๆ ออกให้กับนักลงทุนทั้งหมด

“มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)” ที่ต่ำหรือสูง ไม่ได้บอกว่ากองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ดีหรือไม่ สมมุติว่ากองทุนรวม A มี NAV ต่อหน่วยอยู่ที่ 10 บาท และกองทุน B มี NAV อยู่ที่ 15 บาท ไม่ได้แปลว่ากองทุนรวม B จะน่าสนใจ น่าลงทุนมากกว่ากองทุนรวม A เสมอไป

แต่อาจะเป็นเพราะว่ากองทุนรวม B มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่มากกว่า หรือมีจำนวนหน่วย ออกให้กับนักลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวม A เท่านั้น แต่ไม่ได้บอกว่าในอนาคตการเติบโตของสินทรัพย์หรือผลตอบแทนที่กองทุนจะทำได้นั้น กองทุนรวม B จะทำได้ดีกว่ากองทุนรวม A แต่อย่างใด

การเปรียบเทียบ “มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย)” ไม่ควรเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวมโดยตรง แต่ควรนำการเติบโตของ NAV ต่อหน่วยในอดีต ซึ่งเราจะเรียกว่าผลตอบแทนหรือผลดำเนินการย้อนหลังของกองทุนรวม ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมากองทุนรวมนี้มีมูลค่า NAV ที่เพิ่มขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา

และเมื่อต้องเปรียบเทียบเพื่อหาว่ากองทุนรวมนั้นน่าสนใจมากกว่า ควรดูถึง “นโยบายการลงทุน” ของแต่ละกองทุนรวมด้วย การเปรียบเทียบที่ดีจะต้องเปรียบเทียบกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน หรือมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อที่จะได้รู้ว่ากองทุนรวมอันไหนมีผลตอบแทนการดำเนินการที่ดีกว่ากัน


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: