"ต้นทุนค่าเสียโอกาส" (Opportunity Cost) คืออะไร ?

“ต้นทุนค่าเสียโอกาส” (Opportunity Cost) คืออะไร ?

2 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

เมื่อโลกเรามีทรัพยากรอย่างจำกัด เราจึงจำเป็นที่จะต้องบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เมื่อเราเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะเสียโอกาสที่ไม่ได้ทำอีกอย่างหนึ่ง หรือในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)” ซึ่งในบางตำราอาจจะเรียกว่าต้นทุนในการเลือก

"ต้นทุนค่าเสียโอกาส" (Opportunity Cost) คืออะไร ?

เพื่อให้เห็นภาพของ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ได้ชัดเจนขึ้น อย่างเช่นเมื่อเราเลือกทีจะใช้เวลาในการออกไปเที่ยวกับแฟน เราจะเสียโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนได้ ต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีนี้ก็คือ การออกไปเที่ยวกับเพื่อน หรือถ้าเราเลือกที่จะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจ เราก็จะเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในหุ้น ต้นทุนค่าเสียโอกาสกรณีนี้ก้คือ ผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้รับหากเรานำเงินไปลงทุนในหุ้น

หรือถ้าเรามีเวลาว่างอยู่ 3 ชั่วโมง ถ้า 3 ชั่วโมงนั้น เราเอาเวลาไปสอนพิเศษเราจะได้เงิน 1,000 บาท แต่ถ้าเอาเวลาไปเล่นดนตรีตามร้านอาหารเราจะได้รับ 600 บาท หรือถ้าเอาเวลาไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการตรวจงานจะได้รับเงิน 300 บาท ถ้าเราเลือกไปสอนพิเศษเราจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ 600 บาท ถ้าเราเลือกไปเล่นดนตรีตามร้านอาหารเราจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ 1,000 บาท

ประโยชน์ของต้นทุนค่าเสียโอกาส จะช่วยทำให้เรารู้จักการประเมินทางเลือกว่า ณ เวลาหนึ่ง ๆ เราควรเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไร เพื่อที่จะได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” มีความแตกต่างจากต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนค่าเสียโอกาสจะมองไปถึงต้นทุนแฝงที่มองไม่เห็น แต่ต้องบอกว่าการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาสในทางปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยาก เพราะจำเป็นต้องคาดคะเนจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: