"ตราสารทุน" คืออะไร ?

“ตราสารทุน” คืออะไร ?

1 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ถ้าพูดถึงชื่อ “ตราสารทุน” หลาย ๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหู จริง ๆ ตราสารทุนมีชื่อเล่นว่า “หุ้น” เนี่ยแหละ ตราสารทุนหรือหุ้นคือ สิ่งที่กิจการออกให้กับผู้ลงทุนเพื่อแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตามสัดส่วนที่ถือครอง ผลตอบแทนจากการถือครองตราสารทุนโดยทั่วไปจะได้รับ 2 รูปแบบหลัก

1. ส่วนต่างราคา (Capital Gain/Loss)

ผลตอบแทนส่วนนี้จะเกิดจากที่เราเข้าซื้อในตอนที่ราคาถูกและสามารถขายได้แพงกว่าราคาที่เข้าซื้อก็จะเกิดกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าราคาเข้าซื้อถูกกว่าราคาที่ขาย ก็จะเกิดผลขาดทุน (Capital Loss)

2. เงินปันผล (Dividend)

ผลตอบแทนส่วนนี้จะเป็นส่วนแบ่งจากกำไรของบริษัทที่ทำได้ ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งเงินปันผลบริษัทจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท แต่การที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะก็มีเงินสดนำกลับไปลงทุนขยายกิจการเพิ่มเติม ซึ่งผลกำไรนั้นจะสะท้อนอยู่ในราคาของหุ้นหรือกำไรจากส่วนต่างราคาแทน

โดยทั่วไปแล้วตราสารทุนนั้นจะแบ่งได้ออกเป็นหลากหลายประเภทตามสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น หุ้นสามัญ (Common Stock) ,หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) ,ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) และ ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt) เป็นต้น

ซึ่งการลงทุนใน “ตราสารทุน” หรือ หุ้น ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์การลงทุนอื่น ๆ ดังนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เรากำลังจะลงทุนให้ดีก่อนทุกครั้งเสมอ เนื่องจากถ้าเราลงทุนผิดพลาดเลือกบริษัทที่ดีอาจจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อนเลยก็เป็นไปได้เช่นกัน


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: