"กองทุนรวม" คืออะไร ?

“กองทุนรวม” คืออะไร ?

1 min read  

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

ถ้าจะเริ่มอธิบายความหมายของ “กองทุนรวม” โดยทันทีอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสับสนว่าคืออะไร จึงอยากจะเริ่มที่ว่า กองทุนรวมถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรจะช่วยทำให้เห็นภาพมากขึ้น

“กองทุนรวม” ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนที่
…………อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาติดตาม
…………อยากลงทุน ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนที่เพียงพอ
…………อยากลงทุน แต่ยังมีเงินไม่มาก

กองทุนรวมก็คือ แหล่งที่คนที่มีปัญหาข้างต้น นำเงินมารวมกันแล้วก็มอบหมายให้กับคน ๆ หนึ่งไปลงทุนแทน โดยคนที่นำเงินไปลงทุนแทนนั้นเราจะเรียกเค้าว่า “ผู้จัดการกองทุน” ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ในการลงทุนมาอย่างยาวนาน ที่จะคอยเป็นคนทำหน้าที่ดูแลพอร์ตลงทุนให้กับเรา

ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนอะไรนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่า “นโยบายการลงทุน” ของกองทุนรวมนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเราอยากลงทุนในหุ้น ก็เลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น หรือถ้าไม่ชอบความเสี่ยงที่สูงจนเกินไปก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้เช่นกัน เราสามารถเลือกลงทุนกองทุนรวมได้ตามความต้องการในการลงทุนของตัวเราเอง

ที่สำคัญคือกองทุนรวมนั้นใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ บางกองทุนเริ่มต้นลงทุนแค่ 1 บาท ก็สามารถลงทุนได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเริ่มต้นลงทุนได้ เมื่อเราลงทุนในกองทุนรวม เราจะได้รับหน่วยลงทุน (Unit Trust) มาถือไว้แทน

รูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

1. เงินปันผล (Dividend) จะได้ก็ต่อเมื่อเราลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเท่านั้น เราสามารถดูนโยบายการลงทุนต่าง ๆ ได้จากหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet)

2. กำไรส่วนเกินมูลค่าลงทุน (Capital Gain) ผลตอบแทนส่วนนี้จะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน (Unit Trust) แล้วราคาของหน่วยลงทุนนั้นมีค่ามากกว่าตอนที่เราซื้อ ซึ่งเราสามารถดูมูลค่าหน่วยลงทุนได้จาก NAV 


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: