สำรวจ "หนี้ครัวเรือน" ของไทยสูงสุดใน 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 3 แสน

สำรวจ “หนี้ครัวเรือน” ของไทยสูงสุดใน 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 3 แสน

 

วันนี้พี่ทุยขอมาอัพเดทผลการสำรวจสภานภาพ หนี้ครัวเรือน” ของไทยในปี 2560 ล่าสุด จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไว้เป็นข้อมูลให้กับทุกคนหน่อย

จากการสำรวจพบว่า ปีนี้คนไทยมียอดหนี้สินต่อครัวเรือนประมาณ 300,000 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี เป็นหนี้ในระบบประมาณ 75% นอกระบบ 25% มีสัดส่วนหนี้ในระบบเพิ่มขึ้น ทำให้หนี้นอกระบบลดลงไปมากสุดในรอบ 10 ปีเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากมาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐ และครัวเรือนมีความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนประมาณ 15,440 บาท

โดยวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้เรียงตามลำดับ ได้แก่

อันดับ 1 ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อันดับ 2 ซื้อยานพาหนะ

อันดับ 3 ชำระหนี้เก่า

อันดับ 4 ลงทุนประกอบอาชีพ

อันดับ 5 ซื้อที่อยู่อาศัย

อันดับ 6 เพื่อการศึกษา

ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนถึงเศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่ รวมทั้งการใช้จ่ายในปีนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้จ่ายน้อยลง เนื่องจากเห็นว่าค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ ข้าวของแพงขึ้น จึงต้องการประหยัดและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้ถือบัตรเห็นว่า ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้น้อย ไม่ช่วยลดปัญหาความยากจน ยังมีปัญหาการใช้บัตรอยุ่ เช่น ร้านค้ามีน้อย อยู่ไกลจากบ้านมาก ร้านค้าที่เข้าร่วมมีสินค้าไม่ครอบคลุม และระบบการรูดบัตรยังไม่มีเสถียรภาพ

พี่ทุยว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่รัฐบาลสามารถลดปริมาณหนี้นอกระบบ เอาเข้ามาสู่ในระบบได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาการก่อหนี้จะลดลงไป การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย อุดหนุนเงิน ปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยให้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่พี่ทุยยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไงก็สู้การปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การใช้เงินอย่างถูกต้องไม่ได้อยู่ดีนะ มออวววว์

อ้างอิง: ข่าวสดออนไลน์

error: