พันธบัตรออมทรัพย์ใหม่ ดอกเบี้ยสูง 2.5%

พันธบัตรออมทรัพย์ใหม่ ดอกเบี้ยสูง 2.5%

3 min read  

ฉบับย่อ

  • พันธบัตรออมทรัพย์ใหม่ มีแบบอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.50% และ แบบอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.05% เริ่มซื้อได้วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  • พันธบัตรออมทรัพย์ หรือ Government Saving Bond เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ โดยผู้ลงทุนมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ รัฐบาลมีสถานะเป็นลูกหนี้
  • อัตราภาษีของพันธบัตรออมทรัพย์ คล้ายกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ คือภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
  • สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านตัวแทนธนาคาร กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ และ ไทยพาณิชย์
  • พันธบัตรออมทรัพย์สามารถขายก่อนกำหนดไถ่ถอนได้และสามารถใช้เป็นหลักประกันได้

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

พันธบัตรออมทรัพย์ใหม่มีอะไรบ้าง ?

พันธบัตรออมทรัพย์ออกใหม่ ของกระทรวงการคลัง 2562 ครั้งที่ 2 จะเปิดให้เริ่มทำการซื้อขาย 8:30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนถึง 15:00 น. วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยพันธบัตรออมทรัพย์นี้ได้ แบ่งออกเป็นรุ่น ได้แก่

แบบอายุ 5 ปี (SB245A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

แบบอายุ 10 ปี (SB295A) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 พฤษภาคม 2572

โดยพันธบัตรออมทรัพย์ทั้ง 2 รุ่นนี้เป็นแบบไร้ตราสาร (Scripless) มีการจ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยจ่ายในทุกวันที่ 17 พฤษภาคม และ 17 พฤศจิกายน ของทุกปี เริ่มจ่าย 17 พฤศจิกายน 2562 จนครบกำหนดไถ่ถอนของแต่ละรุ่น

พันธบัตรออมทรัพย์คืออะไร ?

พันธบัตรออมทรัพย์ หรือ Government Saving Bond คือ การระดมทุนของรัฐเพื่อนำเงินไปใช้ในระบบเศรษฐกิจต่างๆ โดยจะเป็นกู้เงินจากประชาชนและองค์กรไม่แสวงกำไร ซึ่งรัฐจะมีสถานะเป็นผู้กู้และผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ อย่างพี่ทุยอยากลองเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบ้างพี่ทุยก็สามารถมาลงทุนในนี้ได้ เพราะมีความเสี่ยงที่ต่ำ โอกาสที่จะถูกเบี้ยวหนี้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลมีปัญหาทางการเงินหรือล้มละลายนั่นเอง

โดยพันธบัตรออมทรัพย์นั้นจะมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะจ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี ตามช่วงเวลาที่กำหนดในพันธบัตรออมทรัพย์นั้นๆ และจะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหรือหมดอายุนั่นเอง ถือเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำและได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอเลยทีเดียว

พันธบัตรออมทรัพย์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

พันธบัตรออมทรัพย์นั้นเสียภาษีคล้ายๆกับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำเลย โดยจะเสียภาษีในส่วนของดอกเบี้ยที่เราได้ในอัตรา 15% นั่นหมายความว่า หากพี่ทุยได้ดอกเบี้ยออมทรัพย์จากพันธบัตรออมทรัพย์ 100 บาท จะถูกหักไปจ่ายภาษี 15 บาท เหลือเงินพี่ทุยได้จริงๆคือ 85 บาทนั่นเอง

แต่หากพี่ทุยมีรายได้น้อยและเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า 15% พี่ทุยก็สามารถเลือกที่จะนำดอกเบี้ยนี้ไปรวมเป็นรายได้ได้ ทำให้เสียภาษีถูกลงและได้เงินส่วนต่างคืนมานั่นเอง

จะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ได้อย่างไร ?

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไฮเทคขึ้นเราสามารถซื้อผ่านช่องทางต่างๆได้มากขึ้น ทั้งการซื้อผ่าน Internet Banking, Mobile Application, ซื้อตรงกับธนาคารสาขา และ ผ่านตู้ ATM โดยธนาคารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นได้แก่

  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

และยังสามารถซื้อได้ในงานมหกรรมการเงิน หรือ Money Expo ครั้งที่ 19 ที่จะจัดที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคาร ชาเลนเจอร์ 2-3 ในช่วงวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้อีกด้วย โดยพันธบัตรรัฐบาลนี้จะต้องซื้อเป็นหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท หรือต้องมีเงินขั้นต่ำคือ 1,000 บาทนั่นเอง และไม่กำหนดเพดานในการซื้อ สามารถซื้อได้ไม่จำกัด

พันธบัตรออมทรัพย์สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้

อีก 1 ข้อดีของพันธบัตรออมทรัพย์คือสามารถนำเป็นหลักประกันได้ แต่จะสามารถใช้เป็นหลักประกันได้ในหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกันทางศาล ประกันไฟฟ้า หรืออาจนำไปใช้เป็นหลักประกันกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบและนโยบายของผู้ที่เราจะนำไปใช้ค้ำประกัน โดยจะมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตรอยู่ โดยเราสามารถตรวจสอบค่าธรรมได้ คลิก

สามารถขายพันธบัตรออมทรัพย์ก่อนกำหนดไถ่ถอน หรือ ก่อนหมดอายุ ได้หรือไม่ ?

พันธบัตรออมทรัพย์สามารถขายก่อนกำหนดได้ผ่านตลาดรองได้ โดยพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ตราสาร (Scripless) นั้นสามารถขายพันธบัตรผ่านธนาคารที่เราซื้อได้ โดยราคาขายจะเป็นราคามาตรฐาน จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบราคาผ่านเว็บไซต์ www.thaibma.or.th

การลงทุนออมเงินไว้กับพันธบัตรออมทรัพย์นี้พี่ทุยว่าก็เป็นลงที่ดี และเหมาะกับคนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอและต้องการความเสี่ยงที่ต่ำมากๆเพื่อปกป้องเงินต้นของเราให้ปลอดภัย ก็ถือว่าเป็นที่พักหรือเก็บเงินที่น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังได้ดอกเบี้ยดีกว่าการฝากออมทรัพย์แบบปกติอีกด้วย โดยแลกกับสภาพคล่องที่หายไปนั่นเอง ก็ลองเลือกระยะเวลาให้เหมาะกับตัวเองดู ส่วนพี่ทุยขอตัวไปหาเงินมาซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ก่อนนะ มอออออออออว์


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: